"Zie jij geen licht aan het eind van de tunnel"

Onze aanpak


Bij het ondersteunen van projecten richten wij ons het creëren van overzicht, duidelijkheid in taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en transparant en helder communiceren. Door deze hoofdaandachtspunten zorgen wij voor een beheerst project.

DUIDELIJKE OFFERTE

Duidelijkheid begint aan het begin van de samenwerking, een overzichtelijke offerte is hiervoor de basis.

REALISTISCHE PLANNING

Een project is geen project zonder een planning, Wij zorgen voor een makkelijk leesbare planning.

Hoe we het doen


Na het eerste gesprek, de duidelijke offerte en de projectplanning zijn de vervolgstappen; het project op de gebaande paden houden, het bewaken van de voortgang, en als sluitstuk het opleveren en overdragen van het project aan de opdrachtgever.

OVERZICHT

Rapportages welke goed leesbaar zijn zorgen voor het noodzakelijke overzicht waardoor tijdig bijgestuurd kan worden indien nodig.

SPECIFIEK

Heb je een echte uitdaging dan is een specifieke aanpak nodig. Denk aan bv. een Lean Six Sigma project, Lean of herstructurering van je templates of rapportages.